IKE EKI View my profile

.: กฎของงาน :.

posted on 30 Jul 2010 20:35 by ike-eki-event

 

กฎของงานสำหรับ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กฎสำหรับ Circle

 

1. สินค้าที่ขายในเซอร์เคิล ต้องเป็นสินค้าที่ เกี่ยวกับ Drrr!! เท่านั้น!!

2. ขอความกรุณาขายสินค้าแต่เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ---ห้ามเดินเร่ ขายสินค้า

3. สามารถตกแต่งบูธหรือทำป้ายโฆษณาได้ แต่ขอความกรุณาไม่ล้ำออกมาที่ทางเดินหรือบูธข้างเคียง

4. ห้ามไม่ให้นำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงขายในเซอร์เคิลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่าจะเป็นแฟนอาร์ท, แฟนฟิกชั่น, พวงกุญแจ ฯลฯ รวมไปถึง เสื้อยืด, กระเป๋า

หากตรวจพบจะขอให้ทำการเก็บและปิดเซอร์เคิลทันที

5. สามารถขายสินค้า official ของญี่ปุ่นได้ เช่น พวงกุญแจจาก Animate หรือโดจินชิจากญี่ปุ่นได้

6. หากพบเห็นสินค้าที่ผิดระเบียบตามกฏที่กล่าวไว้ กรุณาแจ้งสต๊าฟให้ทราบทันที

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กฎสำหรับ Cosplayer

 

1. อนุญาตคอสเพลย์เฉพาะเรื่องDrrr เท่านั้น

2. ขอความร่วมมือไม่ถ่ายรูปบริเวณส่วน Circle เพราะอาจสร้างความรบกวนแก่ผู้อื่น และกีดขวางทางเดิน

3. กรุณาวางสัมภาระ แต่งหน้าและแต่งตัว ไว้ในบริเวณที่ทางสต๊าฟจัดไว้ให้เท่านั้น

4. กรุณาอย่าถ่ายรูปนอกบริเวณงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทางสถานที่

5. ขอความร่วมมือ อย่าพ่นสเปรย์ใดๆทั้งสิ้น ทั้งในห้องน้ำ และบริเวณสถานที่จัดงาน

7. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่แต่งตัวด้วยนะคะ

8. ขอความร่วมมือ คอสเพลย์เยอร์ทุกคน ให้ระมัดระวัง อุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ที่อาจจะเป็นอันตรายได้ เช่น ป้าย, มีดพก, เคียว เป็นต้น

9. หากเกิดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กฎสำหรับ ผู้ร่วมงาน

 

1. ขอความร่วมมือเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าและเข้างาน

2. ห้ามต่อราคาสินค้า

3. ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณสถานที่ภายในงาน

4. ห้ามนั่งขวาง ทางสัญจร อีกทั้งห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ร่วมงานอื่นเดือดร้อนเป็นอันขาด

5. หากเกิดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กฎสำหรับ Cameraman

 

1. กรุณาถ่ายรูปเลเยอร์ด้วยความสุภาพ ห้ามถ่ายรูปล่อแหลมหรือส่อไปในเชิงดังกล่าว

2. กรุณาถ่ายรูปในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้ร่วมงานคนอื่นๆ

3. หากเป็นตากล้องสื่อมวลชน หรือต้องการนำภาพงานไปแพร่ภาพที่อื่นที่ไม่ใช่บล็อค หรือพื้นที่ส่วนตัว กรุณาติดต่อสตาฟล่วงหน้า

4. หากพบการกระทำที่ล่อแหลม ไม่เหมาะสม สตาฟจะขอทำการตรวจสอบทันที

5. หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------