IKE EKI View my profile

ลำดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Karaoke

ตั้งแต่ 13.00 เป็นต้นไป...

**(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านกรุณามารายงานตัวข้างเวทีภายใน 12.30 น.)1. Midchii :: Uzaya Circulation

2. Orihara Lovers :: Ikebukuro lovers

3. TAIYO :: Tsugaru kaikyou Fuyugeshiki

4. Masaki Andou :: Uragiri no yuuyake

5. Dokkao :: Linda Tengoku

6. Bow :: Trust me

7. Hidemi :: Tsugarukaikyou Fuyugeshiki

8. วรวิทย์ วงเสนา :: Uragiri No Yuuyake

9. Aj-jin :: Complication

10. [สถานะ :: ว่าง]

 

*ทั้งนี้เวลาเริ่มต้น หรือ สิ้นสุดกิจกรรม Karaoke อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในวันงานนะครับ